Stres management v praxi

Jak bojují se stresem vojáci na bojišti? Lze metodiku vojenského psychologa aplikovat na zaměstnance a manažery v pracovním procesu?
Fotografie- lektor Dan Štrobl na kurzu
Stres management zážitkovou formou
 • Dan Štrobl
 • Určeno pro management, spolupracující týmy.
 • Dvoudenní program.
Teambuildingový program v kombinaci outdoor a indoor. Účastníci řeší úkoly, komunikují mezi sebou, týmově spolupracují, provádějí skupinová cvičení a hrají hry, prožívají stresové situace formou hry a pozorují, jak se u nich stres projevuje. V rámci následného indoor dne s odstupem reflektují své prožívání stresu, hledají a dostávají nástroje, jak se svým stresem nakládat.
 • Komunikace a vzájemné pochopení
 • Zásady efektivní komunikace – kdy je komunikace účinná
 • Charakteristika zdravé komunikace, styl komunikace
 • Sdělování, naslouchání
 • Odpovědnost a týmová spolupráce versus realita
 • Provázanost úkolů – práce jednoho končí, druhého začíná
 • Principy soustředění a ztráty způsobené rušením
 • Tyranie naléhavosti a neodkladnosti, hašení problémů
 • Rušivé vlivy a plýtvání časem

Chcete kurz sdílet?