Přežijete explozi retailu?

Trénink s aktuálními oborovými daty společnosti GFK o trhu a spotřebitelích
Fotografie- potraviny v regálu
Na základě porozumění současným trendům v retailu
a e-tailu dokážete zvolit adekvátní strategii nejen pro přežití firmy, ale i pro její růst.
  • Jan Pšenička
  • Určeno pro obchodní manažery, NKAM, KAM, OŘ, BDD, KATMAN
  • Jednodenní až dvoudenní kurz
Zažíváme největší proměnu retailu od 90 let! Jak využít měnícího se spotřebitelského a nákupního chování k preciznější formulaci obchodní strategie a exekuční schopnosti FMCG společnosti? Kde investovat a kde naopak šetřit? Jak prohloubit zákaznickou preferenci? Jaké jsou vítězné strategie?
  • Trendy v retailu a jejich dopady na dodavatele
  • Jak se mění dynamika boje o zákaznickou preferenci
  • Jak naplnit potřeby zákazníků při rapidní změně nákupního a spotřebního chování
  • Vysoký promoční podíl, rizika a dlouhodobý vývoj
  • Postupně klesající vliv ceny jako hlavního nástroje retailové diferenciace
  • Jak nastavit dlouhodobě udržitelnou strategii FMCG dodavatele

Chcete kurz sdílet?