Prezentační detox

Modulární trénink vedoucí k lepším výsledkům
Fotografie- Marek Kopecký

Gamechanger ohledně prezentací a komunikace

 • Marek Kopecký
 • Určeno pro každého, kro prezentace tvoří, zadává či prezentuje.
 • Pro manažery, top manažery, ředitele, vedoucí pracovníky, lídry, obchodníky. Pro experty, vědecké pracovníky, pracovníky, pracovníky marketingu i administrativy, key account i projektové manažery napříč ekonomickým spektrem.
 • Jedno až dvoudenní moduly
Žijeme ve světě, který nás zahlcuje informacemi. Je stále obtížnější prosadit to, co chceme, nebo musíme sdělit. Posluchači často ztrácejí pozornost již několik minut po začátku. Nekvalitní prezentace vede k nekvalitní komunikaci. A přitom výsledky, jichž v korporacích dosahujeme, jsou často vysledky dosažené komunikací. Kvalitní prezentací lze ukázat cestu vedoucí k vyřešení problémů, získat konkurenční výhody, nebo dokonce odosobnit konflikt.
 • Šest největších prezentačních/informačních hříchů a jak se jich vyvarovat.
 • Umět vybrat to podstatné a nezahltit diváka/čtenáře příliš mnoha informacemi.
 • Organizace informací do přehledné, pro diváka/čtenáře srozumitelné struktury.
 • Jak upoutat zájem diváka/čtenáře a vést jeho pozornost.
 • Základy vizuální komunikace pro „negrafiky“
 • TOP 3 postupy, které vylepší každý slajd (či dokument)
 • Lze nahradit záplavu textů v odrážkách? A co když text na slajdu být prostě musí?
 • Jak pomocí powerpointu (nebo jiných prezentačních nástrojů) řídit pozornost diváka / čtenáře
 • Prezentační dovednosti v2.0

Chcete kurz sdílet?