Neurovzdělávání

Nebuďte jen o krok napřed – vykročte do budoucnosti!
Stop plýtvání mozkovou kapacitou!
 • Monika Kohoutková
 • Zachování duševního zdraví exponovaných zaměstnanců
 • Předcházení úbytku pracovní energie v souvislosti se zatížením a věkem zaměstnance
 • Měřitelné (!) navýšení výkonnosti
 • Určeno pro vrcholové manažery, majitele firem, rozhodovatele, exponované experty bez zastupitelnosti, specialisty s klíčovým know-how, high potentionals.
 • Poznámka: Změna není dočasná, nýbrž trvalá, první výsledky lze očekávat již po 6 tréninkových aktivitách!
Economia Training  je leadrem ve využívání technologií ve firemním vzdělávání. Jako první v ČR využíváme neurotechnologie pro vzdělávání dospělých (kteří netrpí dysfunkcí). Neurovzdělávání  eliminuje plýtvání mozkovou kapacitou zaměstnanců a  vede ke zvýšení konkurenceschopnosti firem..

Podpora neuroplasticity – učení s trvalým efektem
Účastníci se díky EEG biofeedbacku seznámí se šíří svého vlastního potenciálu. A to nejen v otázce učení, nýbrž celkově se svým vlastním zdrojem – mozkem.
Využijte neurotechnologie pro optimalizaci kognitivních, intelektuálních a emocionálních funkcí! Měření hodnot a evaluace posunu pomocí zdravotnické technologie.

Základní set neurovzdělávání pro jednu osobu:
 • Diagnostika potenciálu mozku
 • Interpretace QEEG + definice individuální ho cíle – kontraktu
 • Individuální neurotréninky
 • Reflexe pozorovaného
 • Individuální neurotréninky
 • Závěrečná diagnostika potenciálu mozku s vyhodnocením do plnění kontraktu

Chcete kurz sdílet?