Millennials

Jaký je každodenní leadership mileniálů? Jak oslovit mileniály jako cílovou skupinu pro Váš business?
Alternativy k tradičnímu pojetí přesvědčování, vyjednávání aؘ ovlivňování jednotlivců
a týmů nastupujících generací
  • Blanka Crozier
  • Určeno pro : manažery, personalisty, mezigenerační týmy.
  • Jednodenní zážitkový trénink.
V manažerských a seniorních pozicích najdeme zhruba 78 % „xkařů“. tito lidé vnímají nově nastupující generaci Y s ambivalentními pocity – despektem i obdivem, s překvapením i rozčarováním. Vnímají inspiraci i zklamání. Jak se na potřebu intenzivnější kooperace mezi generacemi X a Y připravujete ve vaší firmě?

Rok 2025 bude čítat 75 % „mileniálů“, co se týče veškeré pracovní síly…Existují možnosti, jak mezigenerační rozdíly v názorech a postojích zužitkovat a vzájemně se poučit do budoucna… Program zaměřený na cestu generace X směrem k lepší spolupráci s generacemi Y a Z. Unikátnost programu tkví v tandemovém vedení tréninku: lektor/představitel generace X a lektorka/představitelka generace Y.

Chcete kurz sdílet?