Mentalista

Naučte se během rozhovoru vědomě vytvářet takové situace, které Vám pomohou odhadovat budoucí reakci protistrany
„Většina lhářů může po většinu času oklamat většinu lidí.“
Paul Ekman
  • Určeno pro manažery, obchodníky a ty, pro které je důležitý bezpečný a jistý closing kontraktu.
  • Jednodenní trénink.
Ekmanovy mikrovýrazy pro každodenní praxi. Prožitkovou formou poznejte metodologii čtení emocí z tváře. Poznejte, jakými způsoby prověřovat místa, kde vznikají nekonzistentnosti, a situačně toho využít. Naučíte se vnímat druhou stranu komunikace komplexně, v paralelním vnímání všech aspektů komunikace.
  • Verbální komunikace Souvislost verbální a neverbální komunikace – kde vzniká prostor pro lež
  • MikrovýrazyInspirace mentalistou či kriminalistou vyškoleným v kognitivně-behaviorálním výcviku
  • Paralelní vnímáníMikrovýraz – tvář – tělo – hlas – verbální styl – obsah sdělení
  • Situační zacíleníOdhadování budoucích reakcí protistrany

Chcete kurz sdílet?