Mediální trénink

Unikátní program na principu hloubkového zážitkového tréninku s aktivními novináři z praxe
Fotografie- mediální rozhovor
Jak předat klíčové mediální sdělení rychle a přitom jasně a bezpečně?
  • Jiří Daníček, Petr Orálek, Filip Rožánek a Josef Pazderka
  • Určeno pro CEO a vedoucí pracovníky, kteří přichází do kontaktu s médii; tiskové mluvčí a tvůrce tiskových zpráv; kohokoliv, kdo pociťuje potřebu se ve své mediální prezentaci dále rozvíjet.
  • Minimálně jednodenní trénink.
Absolvujte s námi program postavený na unikátním principu hloubkového zážitkového tréninku, kdy vás lektor lektor Jiří Daníček provede společně s odborníky a praktiky Petrem Orálkem, Filipem Rožánkem a Josefem Pazderkou úskalími mediálního prostředí.
  • Tisková zpráva a psaný rozhovor pro print i online
  • Digitální stopa a jak působí na lidi
  • Sebeprezentace v nových médiích
  • Komunikace na sociálních sítích s maximálním využitím jejich potenciálu
  • Rozhovor na kameru
  • Pohotovost ve formulaci základních myšlenek a souvislostí v časovém tlaku
  • Myšlení a pracovní rytmus novinářů a jak jim s lehkostí jít na ruku

Chcete kurz sdílet?