LEANou cestou

Štíhlé procesy, anebo nikdy nekončící projekty – co si vyberete?
Grafika- box s nápisem
„Vlastníci procesů, smiřte se s tím, že ty nejmarkantnější zbytečné náklady, které váš proces generuje, na první pohled neuvidíte!“
Kirk Bolton, Duggan Associates Inc.
  • Určeno pro manažery, vlastníky klíčových procesů

    a také pro všechny LEAN experty i skeptiky
Tvrdé probuzení z letargie přichází obvykle v okamžiku, kdy se na trhu začne dít něco nepředvídatelného: třeba se zvýší cena vstupů nebo se objeví nová konkurence, která nás nutí tlačit ceny dolů, anebo přichází podnět ze strany vlastníků firmy. Jak na tento stav reagujete ve vašich firmách? Nasazením projektu, aktivizací či redukcí staffu/zaměstnanců a skokovými změnami? A jak by se vám líbilo, kdyby i na tyto nenadálé situace dokázaly vaše klíčové procesy samy reagovat?

Zdá se vám to jako sci-fi, nebo připouštíte, že je možné se i v těchto případech vyhnout náročným změnovým řízením? Chcete se inspirovat, jak takové procesy vytvářet?

Přijďte se zážitkovou formou naučit
přimět váš proces, aby vás vedl k tomu, co je zapotřebí udělat a vy jste v každém okamžiku věděli, co je „další krok“.
Abyste si mohli říct:
„Dokáži v procesech (nejen ve svých) vidět úzká hrdla a napadají mě k nim efektivní řešení. Umím číst ve Value Stream Maps. Chápu lean principy – umím je s lehkostí zavést v modelových situacích. Dokáži si představit jejich zavedení v podnikání naší firmy či ve svém vlastním podnikání.“

Chcete kurz sdílet?