Koučing obchodníků v terénu

Vysoce účinný nástroj monitorování prodejního procesu
Fotografie- žena před bílou zdí
Koučink v terénu s lektorem praktikem
  • Radek Procházka
  • Určeno pro ASM, FFM, BUM, KAM.
  • Půldenní až celodenní stínování v terénu.
Zaměřeno na kompetence „Coaching Selling Skills“ a „Managing Performance“. Získáte zpětnou vazbu, inspiraci, jiný pohled, konzultaci, koučování. Výsledným efektem bude zvýšení úrovně kompetencí a motivace sales manažerů i obchodníků.
  • Stínování společného dne mezi sales manažerem a obchodníkem - trojité/3way návštěvy
  • Úvodní kontrakt, plánování (briefing) před každou návštěvou
  • Analýza (debriefing) po návštěvě a uzavření dne
  • Zpětná vazba (posléze i písemně), případně koučovací intervence
  • Kontinuita a důsledné sledování/měření rozvoje dané kompetence v průběhu spolupráce

Chcete kurz sdílet?