Kořenové příčiny prodeje

Obchodník dokáže sám sebe posunout na klientově osobní škále důležitosti na vyšší příčku
– prostřednictvím práce s hodnotovým systémem konkrétního klienta
Grafika- člověk
„Nikoliv potřeby, ale hodnoty jsou klíčovým hybatelem motivace.“
Clare Graves
  • Petra Uhlíková
  • Určeno pro všechny obchodníky, kteří se necítí během prodeje komfortně a kteří podléhají dojmu, že pro svého klienta nejsou důležití.
  • Nástroj odlišení se od ostatních zástupců konkurence.
Obchodníci se na tréninku naučí perfektně přizpůsobit argumentaci hodnotovému systému klienta. Což se nevyhnutelně promítne v naplnění ambiciozních cílů a v udržitelném výkonu. Zároveň obchodník zvládne rozhovory s nadhledem. Prodejní rozhovor vedou obchodníci; cestu vytyčují hodnoty (potenciálních) klientů.
  • Úvod do tématu hodnotLidské hodnoty, hodnotové systémy.
  • Jaké hodnoty jsou pro mě nejdůležitějšíKlíčové hodnoty, přes které se dívám na svět.
  • Jak to mají moji klientiAnalýza hodnotových systémů konkrétních klientů.
  • Příprava strategie na budování obchodního vztahu s konkrétními klienty

Chcete kurz sdílet?