Hodnoticí pohovory bez slz

Trénink „férového“ hodnoticího pohovoru jako nástroje udržení a spokojenosti zaměstnanců
Fotografie- plačící muž
25% dotázaných mužů a 18% dotázaných žen přiznalo, že po hodnoticím pohovoru plakalo.
  • Petra Uhlíková
  • Určeno pro manažery, personalisty, lídry týmů apod.
K nejdůležitějším nástrojům manažera patří rozhovory – zpětná nebo dopředná vazba, kariérní rozhovory, a také hodnoticí pohovory. Manažery učíme prostřednictvím zážitku obout se do bot druhé strany, zarámování rozhovoru do širšího kontextu i jak určit cíl celého rozhovoru. Koučovací metodou s nimi hledáme nejefektivnější formu rozhovoru. Jedná se o důležité a stále podceňované téma!
  • Jak k pohovorům přistupujeme?
  • Jak vypadá tzv. „férové" vedení manažerského rozhovoru?
  • Jak do rozhovoru zasahují emoce a postoje obou stran?
  • Řídit se připravenými technikami nebo být spíše autentický?
  • Nátlakové taktiky: ano či ne?
  • Jaký je účinný feedback na negativní chování či výsledky?
  • Opravdu známe „Co", „Kdy", „Kde", „Jak" a „Proč"?
  • Jaký je cíl tohoto konkrétního rozhovoru?

Chcete kurz sdílet?