Corporate Governance – správa a řízení společnosti

Exkluzivní program, jediný na trhu!
Přidaná hodnota:
Nejen exkluzivní lektoři, ale také mimořádní kolegové účastníci. Potkejte se a sdílejte!
 • členy správních orgánů a členy vyššího managementu. Pro všechny, kteří nesou vysoké riziko s dopadem nejen na jejich profesní život.
 • 4 x 2 denní kurz (pouze po absolvování celého cyklu získáváte absolventský certifikát Vysoké školy ekonomické v Praze).

Lektoři:

 • Ing. Vratislav Kulhánek, dr. h. c. mult.ekonomický poradce
 • Doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.děkan Katedry finančního účetnictví a auditingu VŠE
 • prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.profesorka politologie VŠE
 • Bc. Petr Firman, MSc.viceprezident EPCE s.r.o.
 • Iveta Clarkeosobní kouč
Chcete mít k dispozici aktuální utříděné informace a trendy práce členů správního orgánu? Víte, jak se komplexně připravit pro zvládnutí corporate governance ve všech jejích dimenzích? Formulujete a rozvíjíte klíčové znalosti a dovednosti jako dlouhodobou konkurenční výhodu? Vše na jednom místě jsme pro vás připravili v exkluzivním programu Corporate Governance.
 • 1/ Úvod do problematiky správy a řízení společnostiModely corporate governance. Administrace práce správního orgánu. Hodnocení výkonu člena správního orgánu. Compliance…
 • 2/ Právo a jeho aspekty při práci člena správního orgánuPostavení člena správního orgánu v s.r.o. a a.s. Nový Občanský zákoník. Zákon o obchodních korporacích. Trestní odpovědnost právnických osob. Exekuční řád a Insolvenční zákon…
 • 3/ Finanční desatero člena správního orgánuRole externího auditora. Řízení rizik a jeho význam pro společnost. Interní audit. Daňové novinky…
 • 4/ Softskills při správě a řízení společnostiEtika a její role pro správní orgán. Krizová komunikace a prezentační dovednosti. Vztahová inteligence…

 

Chcete kurz sdílet?