Akademie mistrů

Speciální rozvojový program pro výrobní firmy
„Tím, co dělá mistr dnes, ovlivňuje budoucnost firmy.
  • Iva Šubrtová
  • Určeno pro pro mistry, vedoucí, supervizory, shift leadery, team leadery a další vedoucí pracovníky, kteří nesou odpovědnost za výsledky.
  • Protože tím, co mistr dělá dnes, rozhoduje o budoucnosti firmy.
Dobří mistři chodí do práce žít, ne jenom pracovat. Jsou to svým způsobem nejdůležitější manažeři v podniku, protože řídí a ovlivňují největší počet zaměstnanců.

Akademie mistrů je speciální rozvojový program pro výrobní společnosti. Jeho dopady poznáte jak ve financích, tak přímo ve výrobě, v nižší chybovosti, či v úspoře času.
Chcete omezit prostoje?
Chcete snížit náklady na zaškolování nováčků?
Chcete eliminovat hrozby vzniku zmetků a riziko neplnění plánu?

Nechte se provést vybranými zásadami řízení a vedení lidí na vašich autentických případech z praxe. Odneste si řešení vlastních složitých situací, která dokážete ihned uplatnit!

https://akademiemistru.cz/

PROGRAM

Akademie mistrů je série šesti tréninků nad klíčovými momenty práce liniového managementu: mistrů, team leaderů, shift leaderů, vedoucích, senior operátorů či supervizorů.

  • Modul 1: Já, mistrZasazení role liniového managementu do kontextu řízení firmy
  • Modul 2: Férová hraMistrova osobnost
  • Modul 3: Jak řídit jednotlivceKaždý jsme jiný: jak řídit různé typy lidí
  • Modul 4: Moje parta, můj týmSílu skupiny není radno podceňovat
  • Modul 5: Nezapomínejte na sebe
  • Modul 6: Nejlepší změny přichází „zdola” Změna bolí

Chcete kurz sdílet?