Agilní logistika v praxi

Agilita – úspěšná cesta v logistice
Nekončící proces zlepšování
  • Aleš Mandák
  • Určeno pro vyšší a střední management firem, vedoucí pracovníky z oblasti logistiky, specialisty logistiky.
  • Dvoudenní kurz.
Získejte znalosti a dovednosti systémů, které jsou součástí agilní logistiky v praktickém semináři s ukázkami, řešeními a přístupy aplikovanými jak v Automotive, tak v jiných sektorech. Konkrétní doporučení z fungující praxe vám pomohou eliminovat náročný proces výběru vhodných logistických řešení.
  • Využití nástrojů agility v nákupní a logistické praxi
  • Synergie a výhody systému - ERP, EDI, VMI, WMS, APS
  • Konkrétní eliminace plýtvání v procesech
  • Implementace agilních metod do každodenní praxe daného Supply Chain Managementu
  • Časová náročnost jednotlivých implementací
  • Přidaná hodnota a návratnost
  • Podklady pro argumentaci a rozhodnutí k implementaci nástrojů agilní logistiky

Chcete kurz sdílet?