3D tisk

Pro které segmenty je 3D tisk profitabilní? Co obnáší investice do technologie 3D tisku? A chcete si jej vyzkoušet?
Fotografie- 3D tisk
3D tisk dobývá průmysl
  • Určeno pro pro pracovníky zodpovědné za rozvoj a vzdělávání, za vývoj technologií, štíhlé procesy … Pro ty se znalostí modelování i pro úplné začátečníky.
  • Dvoudenní kurz.
Pokud organizace přemýšlí o využívání 3D tisku, program odpoví na otázky, kde v jejich organizaci a businessu by se 3D tisk mohl využít. Ať už se jedná o tisk prototypů, podpůrných komponentů při výrobě, nebo finálního výrobku samotného. Osoby, které pracují nebo mají pracovat s technologiemi 3D tisku, se seznámí s fungováním celé technologie a vše si sami vyzkouší.
Cíle kurzu:
  • Seznámit se s aktuálními technologiemi 3D tisku
  • Získat přehled, jak je 3D tisk využíván ve vybraných průmyslových odvětvích a kde se otevírá prostor pro nové aplikace
  • Obeznámit se s celým procesem 3D tisku včetně obsluhy 3D tiskárny
  • Zvládnout základy práce se softwarem pro modelování a úpravu dat pro 3D tisk a naučit se vytvářet optimální modely pro 3D tisk
  • Naučit se principům obsluhy 3D skeneru jako zdroje pro tvorbu modelů a prototypů
  • Osvojit si principy úpravy a finalizace vytištěných 3D modelů (postprocessing)

Chcete kurz sdílet?